Forum

Post 01.02.2010   # 1
Subject ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿
http://codefu.com.mk/Problem.do?problemid=822 еве го линкот. Мојот алгоритам дава точен израз за сите случаеви, а прави проблем за едно што и мислам дека е ваш баг. Станува збор за случајот (1000, 3). Мојот алгоритам враќа -1 а вашиот е ставен 499? Проверете! Ви благодарам однапред
sumar is offline Reply
Post 01.02.2010   # 2
Дома во Eclipse ми враќа 499 во вашиот тест ми враќа -1 :S
sumar is offline Reply

Please login to post reply.